Intervju med Maria Norberg, VD på Teknikkvinnor

March 7, 2020

Hur ser klimatet ut från ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv idag i teknikbranschen? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för kvinnor inom branschen? Det är några av frågorna till Maria Norberg, VD och medgrundare av Teknikkvinnor, när vi intervjuade henne. Maria är den femte kvinnan vi lyfter fram denna veckan som kvinnor inom teknikbranschen som inspirerar oss i vårt arbete på TechBuddy, med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Maria Norberg är den humanitära ingenjören med ett stort intresse för teknik och människor. Idag jobbar hon som VD för nätverket Teknikkvinnor och hjälper organisationer med förändringsarbeten med fokus på jämställdhet, inkludering, ledarskapsutveckling, kulturförändringar och strategiarbeten. Organisationen Teknikkvinnor är jämställdhets- och inkluderingsexperter inom teknikbranscherna. Det är Sveriges största nätverk inom teknik med över 28 000 medlemmar, kvinnor och icke-binära. Gruppens medlemmar jobbar med teknik och/eller på ett teknikföretag, pluggar teknik, eller vill göra det.

På TechBuddy har vi alla formulerat ett varsitt “Why” om varför vi jobbar med det vi gör, vi önskar därför inleda intervjun med frågan om vad är ditt “Why”?

- Driva förändringar på ett personligt, organisatoriskt och samhällsplan för våra medlemmar i nätverket Teknikkvinnor. Genom att hitta nya sätt genom att utmana, utveckla och förändra traditionella arbetssätt och värderingar. Tänka nytt och konstant ställa varför frågorna.

Hur arbetar ni för att förändra teknikbranschen, från ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv? 

- Vi börjar alltid med frågan varför, för att sedan fokusera på lösningen; hur, vad och när kan du påverka kort- och långsiktigt. Vi arbetar med att förena forskning med erfarenheter från våra kunders, medlemmars och egna erfarenheter från teknikbranschen. I vårt arbete är det även viktigt att belysa att jämställdhet och inkludering inte är en kvinnofråga, det är en fråga för alla som forskning tydligt påvisar. Alla, oavsett kön, måste inkluderas och engageras i frågorna, det är viktigt att skilja på yttre och inre egenskaper. Vi jobbar även mycket med att lyfta fram förebilder på alla nivåer i nätverket, alla kvinnor som jobbar inom teknikbranschen, oavsett nivå, är förebilder då det alltid finns någon ett steg bakom dig i karriären.

Vilka är de största utmaningarna för kvinnor inom teknikbranschen? 

- Jag ser att det finns två delar till detta, de normativa hinder i samhället och de interna hinder hos individen. Normativa hinder om hur samhället är strukturerat och kulturella normer, exempelvis att oavsett kompetens anses kvinnor traditionellt som mindre tekniska och pojkar uppmanas mer än flickor i tidig ålder att intressera sig för teknik. Exempel på interna hinder som kvinnor sätter upp för sig själva är hur kvinnor generellt inte söker nya jobb om de inte känner att de kan allt som jobbannonsen söker efter. Det handlar inte om att kvinnor inte vill utvecklas, det vill alla, men vi ser att generellt sätt behöver kvinnor mer coaching här. Vilket i stort grundar sig i kulturella normer, hur samhället skiljer på män och kvinnor. Det tar tid att förändra normer, och den stora utmaningen är att kontinuerligt jobba med att utmana och förändra traditionella normer kring jämställdhet och inkludering. 

Vidare berättar Maria om hur hon inte själv är representativ för den generella kvinnonormen, att hon alltid varit en pojkflicka, tränat kampsporter, umgåtts mestadels med killar under sin uppväxt och är väldigt tävlingsinriktad. Något som Maria upplever har haft fördelar i sitt arbete, underlättat i kommunikation och vara bryggan mellan alla parter, framförallt i samtal med seniora män. 

Vilka är de största möjligheterna för kvinnor inom teknikbranschen? 

- Kompetensen bland kvinnor inom teknikbranschen är stor idag, och kvinnor är extra eftertraktade på arbetsmarknaden idag. Alla inom teknikbranschen har en verklig möjlighet att påverka innovation och samhället, möjligheterna med teknik är oändliga. Vi uppmanar Teknikkvinnor att våga se bortom specifika branscher, vidga sina vyer då teknisk kompetens och projektledare behövs inom alla branscher. Söka jobb utifrån möjligheten att utvecklas och arbetsvillkoren.

Hur ser du på utvecklingen av klimatet för kvinnor inom teknikbranschen senaste åren? 

- Klimatet är svårt att styra och generalisera en utveckling då det är väldigt samhälles-, bransch- och bolagsberoende. Ser man till helheten, upplever jag att klimatet för kvinnor inom teknikbranschen de senaste 3-5åren blivit en fråga som nått ut till mängden. Vi ser ett ökat engagemang för frågorna och en större informationsspridning i media, något som drivits av teknikens utveckling.

Vilka råd har du till teknikföretag idag, för att attrahera fler kvinnor och säkerställa en mer jämställd rekryteringsprocess? 

Maria delar upp det i fyra olika steg, utifrån det hon upplever ger störst effekt: 

  1. Definiera och förstå vilka normer och fördomar du som individ och som organisation har, något Maria poängterar att vi alla har då det är en överlevnadsinstinkt. 
  2. Vara ärlig och transparent i organisationens kommunikation, och säkerställ att era anställda idag är ambassadörer för ert arbete. Vår senaste studie påvisar att 72% av alla Teknikkvinnor tycker att bristen av arbete med jämställdhetsfrågor är tillräckligt för att lämna en arbetsplats idag.
  3. Kartlägg vilka kanaler och form av jobbannonser man använder sig av idag, och säkerställ att text och bild är inkluderande. Forskning påvisar att kvinnor generellt tenderar att inte söka om de inte uppfyller 90-100% av kraven, jämfört med män som söker om de uppfyller enbart 60%. En rekommendation är därför att använda er av löpande text istället för en kravlista i jobbannonsen.
  4. Sätt upp konkreta mål kring fördelning, var konsekvent och etablera en strukturerad process som bygger på forskning. 

Sista frågan, vad är det bästa med att jobba i teknikbranschen?

- “The sky is the limit, om du vill och vågar” upplever Maria, något hon även uppger som det bästa rådet till kvinnor inom teknikbranschen. Det är en bransch under konstant förändring och utvecklingen går snabbt. En bransch som berör alla delar av samhället och för samhället framåt genom innovation. Bredden och kunskapen är enorm och det finns många otroliga och unika människor att inspireras och lära sig av inom branschen. Teknikbranschen är global och har inga landsgränser.

Maria avslutar med att säga “Jag får pirr i magen när jag tänker på vad som är roligt med att jobba i teknikbranschen, och jag ser fram emot framtiden. Tillsammans kan vi alla i branschen driva förändring, vi kan alla göra något".

Maria Norberg, VD Teknikkvinnor. Fotograf: Hampus Carlson

Taggar

No items found.

Dela inlägget

Liknande inlägg

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa nya blogginlägg, nyheter eller tips.

Tack!
Något gick snett. Testa igen!