Köpvillkor

TechBuddy AB, org. nr. 559024-4728(”TechBuddy” eller ”vi”), säljer teknisk support till privatpersoner och företag i Sverige. De supporttjänster och produkter som vi erbjuder finns angivna på vår webbplats www.techbuddy.se (”Webbplatsen”) samt i TechBuddy-appen (”Appen”).

Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) gäller då TechBuddy säljer teknisk support eller produkter till dig som privatperson.

För att boka och betala supporttjänster hos TechBuddy måste du vara minst 18 år och inte vara under förmyndarskap. Genom att godkänna dessa Köpvillkor bekräftar du att du är behörig att genomföra köpet.

Ingående av avtal
Du bokar supporttjänst att utföras i hemmet eller på distans över telefon enkelt på vår Webbplats, över telefon, i Facebook Messenger eller i Appen, där väljer du vilken produkt du vill ha support för samt väljer en tillgänglig tidpunkt som passar dig (”Tidsbokningen”). I samband med Tidsbokningen bör du läsa och godkänna Köpvillkoren. När du gjort en Tidsbokning skickar TechBuddy ett mejl med information om den önskade Tidsbokningen till din angivna e-postadress. Tidsbokningen är endast en preliminär bekräftelse om att vi mottagit din begäran om support.

När vi mottagit din Tidsbokning kontaktar vi dig över telefon eller sms för en närmare beskrivning av behovet för support. Om vi bedömer att behovet täcks av supporttjänsten skickar vi en bekräftelse över den bokade tiden till dig över sms (”Orderbekräftelsen”). Vänligen notera att TechBuddy kan komma att byta ut den utförare av supporttjänsten som uppges i Orderbekräftelsen.

Ett avtal mellan dig och TechBuddy gällande supporttjänsten anses ingånget när du har godkänt dessa Köpvillkor och TechBuddy har bekräftat din beställning genom att skicka Orderbekräftelsen. Du ansvarar för att det telefonnummer och den e-postadress du anger vid beställning är korrekt och att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Köp av produkter i samband med supporttjänsten
I samband med bokad supporttjänst kan TechBuddy komma att rekommendera tekniska produkter efter dina behov. Dessa produkter kan du välja att köpa i samband med att supporttjänsten tillhandahålls. Om du väljer att köpa produkter i samband med supporttjänsten får du ett kvitto med specifikation om ditt köp direkt i Appen, över e-post eller sms efter köpet. Betalning sker mot utställande av faktura enligt betalningsvillkoren nedan. Vänligen notera att RUT-avdrag inte kan tillämpas vid köp av produkter.

Bedrägeriskydd
Vid köp av supporttjänst genom TechBuddy ingår Bedrägeriskydd start i tolv månader kostnadsfritt genom mySafety Försäkringar. För att ta del av erbjudandet behöver du registrera dina uppgifter samt aktivera bedrägeriskyddet. Du kan alltid be Buddyn om hjälp eller höra av dig till TechBuddys kundtjänst. Att ta del av erbjudandet är frivilligt och upp till dig. Övriga villkor för Bedrägeriskydd Start hittar du här.

Supporttjänstens tillhandahållande
TechBuddy ska tillhandahålla supporttjänsten vid den tidpunkt som anges i Orderbekräftelsen. Notera dock att försening eller avbokning kan inträffa som beror på oförutsedda händelser som TechBuddy rimligen inte kunnat förutse. I sådant fall har TechBuddy rätt att föreslå att flytta fram Tidsbokningen till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt.

För att vi ska kunna utföra supporttjänsten behöver du ge oss tillgång till teknisk utrustning samt IT-system och hårdvara inkluderat datorsystem, programvara och hårdvara i den omfattning det behövs för supporttjänstens utförande.

Servicenivå
Du kan hitta information om hur supporttjänsten utförs på Webbplatsen. TechBuddy åtar sig att utföra supporttjänsten med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt med lämpliga och kvalificerade medarbetare samt i enlighet med dessa Köpvillkor.

Som en del av supporttjänsten kan TechBuddy åta sig att åtgärda det identifierade supportbehovet. Detta gäller dock inte om behovet inte går att åtgärda på grund av att din hårdvara är skadad, vid begränsningar i programvara på grund av tredje mans rättigheter eller vid andra yttre omständigheter som hindrar oss från att utföra supporttjänsten. Du bär risken för din tekniska utrustning samt IT-system (inkluderat datorsystem, programvara och hårdvara) och vi rekommenderar att du håller dina tillgångar försäkrade.

Det finns vissa områden i Sverige som ligger utanför TechBuddys täckningsområde. Framförallt är det områden som ligger för långt utanför en tätort eller områden där det historiskt sett inte funnits en efterfrågan. Adresser i dessa områden känns inte igen av bokningsflödet i hemsidan, och därmed går det inte att genomföra en bokning i dessa områden. För kunder som bokar över telefon eller andra kanaler och anger adresser utanför TechBuddys täckningsområde åtar sig TechBuddy rätten att neka bokningsförfrågan. TechBuddy kan även komma att lägga till eller ta bort områden där täckning inte finns, när så behövs.

För att säkerställa din och vår kundbuddys säkerhet samt för att upprätthålla hög kvalitet i våra tjänster, förbehåller vi oss rätten att spela in telefonsamtal och supportuppdrag. Inspelningarna används endast i interna syften och följer gällande dataskyddslagar.

Vänligen notera att vid bokning utanför våra täckningsområden och närmaste buddy kan en transportavgift debiteras för att täcka eventuella extra kostnader. För mer information om våra täckningszoner, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om vi inte lyckas uppfylla det behov du bokade support för ber vi dig kontakta oss på support@techbuddy.se.

Betalningsvillkor
Kostnaden för supporttjänsten framgår på Webbplatsen och i Appen. Beloppen är angivna i SEK och inklusive moms, om inte annat uttryckligen anges. Om du har ansökt om RUT-avdrag kommer RUT-avdraget att beaktas i fakturan och slutbeloppet på fakturan anges som kvarstående belopp efter RUT-avdrag. TechBuddy förbehåller sig rätten att vid avslag från Skatteverket beträffande RUT-avdrag retroaktivt fakturera dig för det i förskott avdragna beloppet motsvarande RUT-avdraget.

TechBuddy kommer att skicka en faktura till dig efter utförd supporttjänst avseende både tillhandahållen support och eventuella produkter som du köpt. Betalning av fakturan ska ske senast inom femtom (15) dagar från fakturans utställandedatum. Fakturan skickas till den e-postadress du angav vid bokning av supporttjänsten.

Techbuddy debitera en fakturerings/administrations avgift för hanteringen utav fakturan på 29kr ex moms.

RUT-avdrag
Som privatperson kan du vara berättigad till RUT-avdrag för hushållsnära tjänster såsom installation av IT-utrustning motsvarande 50% av priset för tjänstens utförande. RUT-avdraget omfattar enbart tjänstekostnaden och inte administrativa kostnader eller tilläggskostnader såsom köp av tekniska produkter. Du uppger vid bokningen om du önskar ansöka om RUT-avdrag för den bokade tjänsten. Ansökan om RUT-avdrag medför ingen ändring i den beställda supporttjänsten.

Skatteverket har rätt att avslå en ansökan om RUT-avdrag om du inte är berättigad till RUT-avdrag eller har nyttjat RUT-avdrag till ett belopp motsvarande 50.000 kr under det kalenderåret som utförandet skedde. RUT-avdraget kan endast nyttjas för tjänster som utförs i ett hushåll du helt eller delvis bor i eller i ett hushåll där dina föräldrar helt eller delvis bor i och du har betalat för tjänsten.

Personuppgifter
För att vi ska kunna utföra våra tjänster och tillhandahålla produkter behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar då dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig bland annat för att kunna erbjuda dig tjänster och produkter, administrera ditt medlemskonto och ge dig information om vår tjänst eller liknande tjänster. Önskar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy här.

Ångerrätt

Bindande bokning och avbokningsavgift
Expressbokningar betraktas som bindande och kan inte avbokas. Vid avbokning kommer en avbokningsavgift på 1098 kr att debiteras.

Skyldighet att avboka oönskade uppdrag
Vid bokning av ett uppdrag är det ditt ansvar att avboka om du inte längre önskar hjälpen. Vi kommer att göra tre försök att kontakta dig för att bekräfta din avsikt att avboka. Om inget svar erhålls kommer en sen avbokningsavgift på 199 kr att debiteras.

Avbokning för uppdrag samma dag eller dagen efter
För uppdrag bokade samma dag eller med bokat datum för dagen efter tillämpas en avbokningsgräns på 48 timmar. Det innebär att avbokning inte är möjlig mindre än 48 timmar före det planerade uppdraget, och fullständig debitering kommer att gälla.

Efter att du som kund gjort en bokning med oss på kundtjänst eller via våran hemsida så kommer tekniker försöka nå dig via telefon inom 48 timmar (alternativt 24 timmar vid expressbokning). Om du som kund inte svarar när teknikern försöker nå dig (teknikern försöker nå dig minst 3 gånger vid olika tillfällen) så tillkommer en sen avbokningsavgift på 199kr. Om du redan talat med en av våra tekniker och hunnit boka in en tid för besöket men vill avboka det och bokning är inom 48 timmar så tillkommer en avbokningsavgift på 499kr.För att förtydliga så bokas det inte in en tid för besöket med varken kundtjänst eller på hemsida, tid för besöket görs med teknikern efter att bokningen gjorts via kundtjänst eller hemsidan.

Tyvärr går det inte att avboka en expressbokning. När du väl har gjort en expressbokning är den bindande och kan inte ändras eller avbokas

För köpta produkter gäller ångerrätt i 14 dagar efter att varan har tillhandahållits dig. För att utöva ångerrätten måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick så att produkten kan återanvändas. Om du önskar utnyttja ångerrätten kan du kontakta oss över mejl eller telefon enligt nedan kontaktuppgifter eller genom att fylla i och skicka följande ångerblankett till support@techbuddy.se.

När du meddelat oss om att du önskar göra en retur skickar TechBuddy en utskrivbar retursedel till din angivna e-postadress. Vänligen notera att vid återköp ansvarar du för att skicka returen och för betalning av returfrakten.

När vi har mottagit din retur får du en bekräftelse till din angivna e-postadress om att returen är mottagen. Om du redan har betalat fakturan avseende produkten utför TechBuddy en återbetalning för produkten med avdrag av returkostnaden till ditt angivna konto. Om du inte har betalat fakturan avseende produkten får du en uppdaterad faktura med avdrag för produkten samt med tillägg för kostnaden för returfrakten.

Reklamation
Om du önskar reklamera en produkt eller utförd supporttjänst är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss på support@techbuddy.se där du beskriver felet eller bristen. Reklamation ska ske inom sextio (60) dagar efter det att du märkte, eller borde ha märkt, felet eller bristen. Om reklamation inte görs i rätt tid går rätten att åberopa felet eller bristen förlorad.

Immateriella rättigheter
TechBuddy har ingen kontroll över din IT-miljö och programvara och du garanterar att du har erforderliga licensrättigheter att nyttja den utrustning och programvara du förfogar över. Du tillförsäkrar även att licensrättigheterna för din IT-miljö och programvara tillåter TechBuddy att utföra supporttjänsten i enlighet med Köpvillkoren. De rättigheter som uppkommer inom ramen för supporttjänsten, i samband med uppgraderingar, förbättringar m.m. av din utrustning och IT-system eller data samt dokumentation därtill tillkommer alltid dig med äganderätt om inget annat särskilt överenskommes.

Ändringar i avtalsvillkor
TechBuddy förbehåller sig rätten att när som helst justera de priser som presenteras på Webbplatsen. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar inte en tjänstebokning som redan är bokad eller betald. TechBuddy reserverar sig för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på Webbplatsen.

Överlåtelse av avtal
TechBuddy förbehåller sig rätten att ändra betalningsutförare och att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att inhämta föregående tillstånd från dig.

Tillämplig lag och tvister 
Eventuella tvister mellan TechBuddy och dig som kund ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lagstiftning.

Kontaktuppgifter
TechBuddy AB
Strandvägen 47 5TR,
114 56 Stockholm
Tel. 010-17 77 307
E-post support@techbuddy.se