Partnerskap

Bli en Partner!

Låt TechBuddy leverera teknologisk assistans till era kunder!

Bättre kundupplevelse

Vi hjälper kunden i hemmet och på en tid som passar dem.

Större förståelse

Våra Buddies hjälper dina kunder att förstå allt om dina produkter.

Öka er försäljning

Kunde är mer benägna att köpa något som de att de kommer att lära sig använda.

Öka kundnöjdheten

Teknik som fungerar = glada kunder!

Bättre kundupplevelse

Vi hjälper kunden i hemmet och på en tid som passar dem.

Större förståelse

Våra Buddies hjälper dina kunder att förstå allt om produkterna.

Öka er försäljning

Kunder är mer benägna att köpa något som de att de kommer att lära sig använda.

Öka kundnöjdheten

Teknik som fungerar = glada kunder!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Våra Partners