BUDDY FAQ

- VANLIGA FRÅGOR -


Hur fakturerar jag?

Du hittar all info om hur du skickar dina fakturor för utfört arbete här.

Kunden svarar inte när jag försöker boka tid för besöket? Vad gör jag?

Försök att nå kunden via telefon 3 gånger och lämna ett röstmeddelande om möjligt. Skicka sedan SMS till kunden:

"Hej, Vi har försökt kontakta dig från TechBuddy med uppdrag av (PARTNER). Vi hade en bokad besökstid idag år-månad-dag kl.00:00. Vi kommer försöka nå dig vid två tillfällen till, vid annat fall ber vi dig att kontakta kundtjänst på 010 17 77 307 så hjälper vi dig med en ny tid! Med vänliga hälsningar,
Förnamn Efternamn
TechBuddy"

Meddela därefter driftpersonal.

Har vi något telefonnummer till Tele2 2:nd Line?

Nej, vi får ringa vanliga supporten: 0772-252525

Har vi något telefonnummer till A3 2:nd Line?

Ja: 08-517 668 30

En kund har inte fått all utrustning från Telia trots att de sagt att de skickat allting. Hur agerar jag?

Ring Telia 2:nd Line och be dem skicka utrustning. Utbilda/förbered kunden så att hen själv kan koppla in utrustningen när den kommer. Meddela därefter driften.

Hur och av vem faktureras kunden?

TechBuddy fakturerar alltid kunden efter uppdraget via post. Är kunden en Telia Life-kund är det Telia som betalar för besöket.

Vad innebär RUT-avdrag?

IT-tjänster i hemmet är RUT-berättigat sedan augusti 2016. Det innebär att kunden endast betalar halva priset för besöket och Skatteverket betalar resten. För att kunden ska kunna nyttja RUT-avdraget behöver jobbet ske i den bostad hen helt eller delvis bor i samt ha ett svenskt personnummer.

Kund vill inte betala för besöket. Vad ska jag säga?

Du som Buddy ska aldrig ta diskussion kring betalning eller linte. Hänvisa kunden till TechBuddys kundtjänst: 010-17 77 307

Vad är viktigt att tänka på när jag ringer en kund inför ett besök?

Presentera dig alltid med namn och vart du ringer ifrån. Misstänker du hårdvarufel? Fråga några snabba frågor för att dubbelkolla om så kan vara fallet. Säkerställ också att kunden har all den utrustning som krävs för att genomföra uppdraget.

Får jag reseersättning om jag tar uppdrag långt bort?

Du får alltid en milersättning om 18,50 för resan mellan uppdragen. Reseersättning utöver detta diskuteras från fall till fall.