Posts tagged Bluffmail
Oroligheten kring säkerheten på nätet kryper allt längre ned i åldrarna.

Den orolighet kring säkerheten på internet som tidigare funnits hos de äldre i Sverige har nu krypit sig ned i åldrarna. Risken för inskränkande av den personliga integriteten, det digitala fotavtryck man lämnar efter sig på nätet och datalagring är några av de saker som oroar oss.

Read More