Plattformsekonomin sänker trösklarna in på arbetsmarknaden

Att jobba som TechBuddy innebär att man själv lägger upp sina arbetsdagar på det sätt som passar bäst. 

Att jobba som TechBuddy innebär att man själv lägger upp sina arbetsdagar på det sätt som passar bäst. 

Moderaterna vill fortsätta att jobba för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända samt de yngre som saknar gymnasieutbildning. Detta skriver Di Digital i en artikel idag. Tidigare har Moderaterna pratat om att bl.a. låga ingångslöner ska sänka dessa trösklar, men har nu öppnat upp ögonen för hur gig- och plattformsekonomi hjälper till att skapa enkla jobb för dessa grupper.

I artikeln nämns också hur gig-företagen tidigare har väckt stor debatt i Sverige kring frågor som rör arbetsmiljö, lön och villkor för de anställda. Det är tyvärr en vanlig missuppfattning idag att företag som verkar inom plattformsekonomi har dåliga villkor för sina anställda med låga löner eller försöker undgå att betala skatt. Detta är dock långt ifrån hur sanningen faktiskt ser ut för majoriteten av de här företagen idag.

Tvärtom gör många av dessa bolag, TechBuddy är ett av dem, rätt för sig. Vi vill erbjuda alla som jobbar hos oss de bästa möjliga villkoren och samtidigt underlätta för myndigheterna kring deras kontakt med oss. Genom att samarbeta med egenanställningsföretag så säkerställer vi att alla våra Buddies enkelt betalar rätt skatt, får möjlighet till att ta ut sjukpenning och kunna lägga undan till pensionen. På så sätt tar vi bort det ansvaret från den enskilda individen. I en del situationer blir det dock svårt, när lagstiftningen inte har hunnit ifatt och att det inte finns några tydliga riktlinjer. Detta har, i vårt fall, framförallt varit i kontakt med A-kassan då det ännu inte finns några regelverk kring detta.

Vårt mål är att omdefiniera gig-economy till något som istället har en positiv klang genom att skapa struktur, tydlighet och transparens. Att Moderaterna nu tar upp detta ämne och vill öppna upp för att jobba mot en fungerande och framåtsträvande gig-economy känns som ett stort steg på vägen. Vi hoppas att flera ser möjligheterna kring liknande arbetsupplägg som TechBuddy och förstår värdet i att kunna skapa arbetsmöjligheter för dem som tidigare har hamnat utanför arbetsmarknaden.