Återvinna elektroniska produkter - Såhär bör du gå tillväga

Att panta burkar och källsortera glas, plåt, metaller känns som en självklarhet i Sverige idag. Inte alla gör det - men alla vet att de borde göra det och skäms lite extra om de möter en granne när det klirrar till när de slänger hushållssoporna. Det elektroniska avfallet däremot. Där har vi inte lika stor koll på vart man faktiskt ska slänga det, vilket ofta resulterar i att det ligger fullt med elektroniska produkter i våra hem när de egentligen hör hemma någon annanstans. 

Återvinn dina elektronikprodukter på korrekt sätt

Du köper en ny telefon och låter den förra ligga kvar i lådan, det kan ju vara bra med en ”backup”. Eller du vet inte vad du ska göra av batterierna i fjärrkontrollen när de tagit slut och förvarar dem i ett skåp ”så länge”. Det finns många sådana små saker som ligger i våra hem och skräpar. Istället bör du som konsument ta ditt ansvar och faktiskt återvinna dessa produkter på ett eller annat sätt. 

Varje person som på ett eller annat sätt tar in elektroniska produkter på den svenska marknaden räknas som en producent. Det innebär att hen har ett ansvar att ta hand om produkterna sedan när de blir avfall. Det här är något som kallas för producentansvar för elavfall och är en lag att följa i Sverige. Den främjar för att underlätta återvinningen och återanvändningen av produkter, märka ut vad som finns i produkterna, upplysa de som tar hand om återvunna produkter vilka risker som finns när de handskas med detta m.m. Ansvaret ligger alltså hos producenterna att det ska gå att återvinna produkterna så enkelt som möjligt.

Enligt naturvårdsverket slänger vi i Sverige 4500-7500 ton farligt avfall i hushållssoporna varje år - detta utgörs främst av batterier och elavfall. De här ska istället återvinnas! Hur gör man det då?

Det är upp till dig som konsument att efter du köpt en produkt, ta ansvaret att den faktiskt hamnar där den ska och återvinns. Många av de produkter som ligger i våra lådor där hemma är inte trasiga, utan fungerar fullt ut som de ska (men det har kommit en ny modell på marknaden som tilltalar dig lite mer). I sådana lägen är det dumt och onödigt att återvinna produkten. Istället bör du se till att återanvända den. Sälj den på blocket, ge den till en kompis eller låt din dotter/son ta över den. Om du tittar runt i din omgivning finns det alltid någon som kan ha större nytta av den än dig. Är produkten trasig? Går det att laga den? Gör det! Går det inte att laga den? Då återvinner du den. 

  • På varje återvinningcentral finns det möjlighet att lämna in farligt avfall. Kolla upp var din närmaste ligger.
  • Kolla också i ditt grovsoprum vilka möjligheter som finns där. Där brukar alltid ett av sopkärlen vara till just för elektroniska produkter. 
  • Batterier och liknande går oftast att lämna in i de flesta matbutiker i en liten brevlåda som finns i samband med in-/utgången där du lämnar dem.
  • Många butiker som säljer elektroniska produkter tar också emot trasiga produkter. Du kan du ofta få ett rabatterat pris när du lämnar in produkten i samband med att du köper något annat. Butiken tar sedan hand och återanvänder produkten i den mån det är möjligt. Annars återvinner de produkten. 
  • Tänk på hur du konsumerar. Behöver du verkligen den nyaste telefonen? Eller fungerar den du har just nu? 

Martina Guslin