Women in Tech 2017

Women in Tech

”There is not a men’s world when it belongs to you” sounded so wise when Cristina Stenbeck (principal owner Kinnevik) said it at the end of her speech. Women in Tech is about inspiration and motivation for other women. The event gathered 1300 women on women’s day at Folket hus in Stockholm.  

There are a lot to do to empower women but at the event some of them shared their experiences and the audience just got so excited and inspired. They talked about their careers, the reason they think is important to be at Women in Tech event and also what is new and cool within technology.

Women in Tech
Women in Tech

First to take the scene was Cristina Stenbeck and her guests Åsa Riisberg (head of EQT) and Siri Vikman (CEO Aèryne). They sat on Cristina’s Carpool karaoke where they talked about the importance of taking risk and also what mean to be an entrepreneur. 

Women in Tech
Women in Tech

Pearly Chen (CEO HTC) together with Faviana Vangelius (CEO SVRVIVE) and Jenny Nordenborg (CEO Neat Corporation) talked about the future of VR. They are very convinced that VR is the future within not only in games industry but also in education, healthcare and entertainment. Instead of reading about space you can experience it with the VR technology. Or see how a doctor makes a surgery. They mean that the possibilities are huge and there are still a lot to know about the VR and the effect in our brains.

Women in Tech

The panel “Leading the way in tech” was about four amazing women talking about their careers path and how they deal with the daily challenges they encounter as women in tech. According with them we all have to work smart and be confident.  

Last but not the least we heard to Mehrnaz Amanat Bari (Paradox Interactive) and the message she left was simple: “In a world full of princesses, dare to be a hot dog”!! 

Women in Tech

Women in Tech is an event to women but men are also welcome since it is not about “being against” men but find ways to make the workplace more attractive for women so they can also take leaders position or work with technology and feel welcome and respected for being competent. Women can inspire others but the empowerment happens when we believe in ourselves in first place.


Svenska

”Det är inte en mans värld när den tillhör dig” lät så vist när Cristina Stenbeck (huvudägare Kinnevik) sa det i slutet av hennes tal. Women in Tech handlar om inspiration och motivation för andra kvinnor. Eventet samlade 1300 kvinnor på Internationella kvinnodagen på Folkets Hus i Stockholm. 

Det finns mycket att göra för att stärka kvinnor men på eventet delade några av talarna med sig av sina erfarenheter och publiken blev inspirerade och taggade. De pratade om sina karriärer, anledningen till varför de tycker att Women in Tech eventet är så viktigt och även om nya och coola teknologier.

Först att ta sig an scenen var Cristina Stenbeck och hennes gäster Åsa Risberg (chef för EQT) och Siri Vikman (VD för Aèryne) De satt i Cristinas Carpool Karaoke där de pratade om hur viktigt det är att våga ta risker och även vad det innebär att vara en entreprenör.

Pearly Chen (VD för HTC) pratade tillsammans med Faviana Vangelius (VD för SVRVIVE) och Jenny Nordenborg (VD för Neat Corporation) om Virtual Reality och dess framtid. De är övertygade om att VR är framtiden inte bara inom spelbranschen, utan också inom utbildning, sjukvården och underhållning. Istället för att läsa om rymden kan du uppleva den med hjälp av VR-teknologi. Eller att se hur en läkare utför en operation. De menar på att möjligheterna är enorma och att det fortfarande finns massor att lära om VR och hur det påverkar våra hjärnor. 

Panelen ”Leading the way in tech” handlade om fyra fantastiska kvinnor som pratade om deras karriärers bana och hur de hanterar dagliga utmaningar de stöter på som kvinnor inom techbranschen. Enligt dem måste vi alla jobba smart och vara självsäkra.

Sist men inte minst lyssnade vi på Mehrnaz Amanat Baro (Pradox Interactive) och meddelandet hon lämnade var enkelt: ”I en värld full av prinsessor, våga vara en varmkorv!”

Women in Tech är ett even för kvinnor men män är också välkomna då det inte handlar om att vara emot män men att hitta vägar för att göra arbetsplatsen mer attraktiv för kvinnor så de också kan ta ledarroller eller jobba inom tech och känna sig välkomna och respekterade för deras kompetens. Kvinnor kan inspirera andra men den verkliga kraften kommer när vi tror på oss själva på riktigt. 


Martina Guslin