A TechBuddy collaboration with KTH

One of TechBuddy’s big aims is to make sure that consumer electronic products are innovative and sustainable. With this aim in mind we right now have a project together with Janis who writes his Master’s thesis at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.

Janis is born and raised in Latvia. Previously he studied in The Netherlands where he obtained his Bachelor degree in Environmental Engineering. Right now he is studying the Master program Sustainable Technology. Janis is passionate to make sure that the electronics that we are using are environmental friendly and not produced in a irresponsibly way. It rhymes very well with TechBuddy and our vision, thats why we are very happy for this collaboration. 

The project aims to develop a sustainability assessment for the consumer in order to promote sustainable and environmentally friendly technology. The renewal of this will be a TechBuddy label to ensure the consumer that the product was inspected and approved in the different areas that we're working for. As the beginning of this, Janis decided to look at ways to produce a sustainable Smartphone. He explains the goal of the project like this:

”To investigate the possibility to produce sustainable smartphone hardware and can this production methods influence the five impact categories – energy efficiency, upcycling, emissions, social fair-trade and virgin materials. ”

The biggest difficulties Janis himself see in the project is precisely the possibility of access to the data required. Companies lack transparency when it comes to manufacturing processes. The goal is to make consumers aware about the environmental burdens that will be created. Hopefully this will help companies and manufacturers to become more sustainable.

Janis believe himself that this will help consumers make smart choices and select sustainable consumer electronics. We look forward to work together with Janis this Spring and we will of course update you how it progresses.


Svenska

Ett av TechBuddys stora mål är att kravmärka konsumentelektronik. Genom att göra det vill vi säkerställa att alla produkter är innovativa, miljövänliga och fria från barnarbete. I samråd med detta mål har vi just nu ett projekt tillsammans med Janis som skriver sin Masteruppsats på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. 

Janis kommer från Lettland och har tidigare en kandidatexamen i Miljöteknik som han studerade i Nederländerna. Just nu läser han alltså ett Masterprogram på KTH som inriktar sig på Hållbar teknik. Janis brinner, precis som vi, mycket för att den tekniken vi använder ska vara miljömedveten och inte produceras på ett ansvarslöst sätt. Detta rimmar väldigt bra med vad vi på TechBuddy står för och därför är vi väldigt glada över det här samarbetet. 

Projektet går ut på att utveckla en hållbarhetsbedömning för konsumentelektronik för att främja den hållbara och miljövänliga tekniken. Förlängningen av detta kommer att bli en TechBuddy-märkning som ska säkerställa för konsumenten att produkten är kontrollerad och godkänd inom de olika områden som vi jobbar för. Som en början av detta har Janis valt att se över möjligheterna att producera en hållbar Smartphone. Han förklarar målet med projektet på detta sätt:

”To investigate the possibility to produce sustainable and environmental friendly smartphone hardware and can this production methods positive effect the five impact categories – energy efficiency, upcycling, production emissions, social fair-trade and virgin materials. ”

De största svårigheter som Janis själv ser i projektet är just möjligheten att få tillgång till den data som krävs. Företag har en förmåga att inte vara tillräckligt transparenta när det kommer till tillverkningsprocessen. Målet är att konsumenterna blir medvetna om de miljöbelastningar som skapas av konsumtionen så som den ser ut idag. Förhoppningsvis kan detta också hjälpa företag och tillverkare att jobba mer hållbart.

Janis tror själv att det här kommer hjälpa konsumenter att kunna göra medvetna val och välja produkter som faktiskt har tillverkats på ett rättvist sätt. Vi ser fram emot att följa Janis arbete under våren och vi kommer självklart att uppdatera er hur det fortskrider.