Fairphone: Rättvisa & hållbara mobiltelefoner

Fairphone är ett företag som, precis som vi på TechBuddy, värnar om vår planet och alla människor på den. De tar fram smarta telefoner där de fokuserar på framförallt fyra saker:

- Långvarig design: Fokuset ligger på att designa telefoner som håller länge. Både i dess originalform men också genom att designa reparationsdelar så smidigt som möjligt. Detta för att det ska vara enkelt att kunna laga telefonen om den går sönder istället för att behöva köpa en helt ny.

- Hållbara material: För Fairphone är det viktigt vad som stoppas i telefonerna. Det ska vara material som är bra både för människorna som ska använda telefonerna men också självklart för vår planet. Därför håller de koll på var alla olika delar i telefonen tillverkas för att också veta vad de innehåller.

- Bra arbetsvillkor: För att skapa bra arbetsvillkor tror Fairphone på att ha långvariga relationer. Därför fokuserar de på att ha nära relationer med de leverantörer som de arbetar med för att hålla koll på den nuvarande situationen och upptäcka problem som finns. Vidare hjälper de till att förbättra och lösa dessa. 

- Återanvända & återvinna: För Fairphone är det viktigt att ta sitt ansvar. Därför jobbar de mycket med att göra det möjligt för sina kunder att reparera sina telefoner och vill på så sätt minska det elektroniska avfallet runt om i världen.

Fairphone tillverkar smartphones med bättre villkor

För att göra människor medvetna om vad de köper för produkter tycker Fairphone att det är viktigt att vara informerade. Därför är de också väldigt transparenta med de platser som alla deras produkter görs, vad det är som kostar och hur processen ser ut från början till slut. Detta för att du som konsument ska ha information nog att göra ett klokt val kring vad du väljer att konsumera. Vi på TechBuddy vill hjälpa till att ge människor kunskap och bli medvetna kring de elektroniska prylar som de köper. Därför gillar vi företag som Fairphone lite extra, just för att de har så schyssta produkter att de inte behöver smyga med det. Bra Fairphone!

Deras mål är att öppna upp historien kring mobiltelefonerna för att bidra till en positiv påverkan på användandet, framställan och återvinning av telefoner.


Martina Guslin