World Intellectual Property Day - vad är det?

Idag är World Intellectual Property Day! Vad är det? Varför finns det? Hur firas det? Det är en global dag, ledd av Världsorganisationen för immateriella rättigheter (WIPO) som tar plats den 26 april. På dagen betonas rollen som immateriella rättigheter har i att främja innovation och kreativitet.

Read More
TechBuddy Company