Tävlingvillkor

Dessa villkor för deltagande avser tävlingen från TechBuddy AB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm (nedan kallad "arrangör"). Deltagande i tävlingen baseras uteslutande på dessa villkor för deltagande. Tävlingen är inte på något sätt kopplad till Instagram och Facebook och organiseras eller stöds inte på något sätt av Instagram och Facebook.

1) Tävlingens varaktighet
Tävlingens varaktighet är från 7 februari 2021, 18:00 till 10 februari 2021, 23:59. Under denna period har användare möjlighet att delta i tävlingen online.

2) Tävlingsregler
Deltagande sker genom att ...
... gilla inlägget
.... tagga en annan användare
... en kommentar som svarar på frågan: "Varför är den här personen speciell för dig?"

Deltagande är endast möjligt inom deltagandeperioden. Bidrag som mottas efter slutdatum kommer inte att beaktas.
Det är strängt förbjudet att använda flera konton för att öka oddsen för att vinna. Deltagande i tävlingen är gratis.

3) Kvalificerade deltagare
Kvalificerade är fysiska personer som har sin hemvist i Sverige och som har fyllt 18 år. Deltagande är inte begränsat till arrangörens kunder och beror inte på inköp av en produkt eller tjänst.
Om en deltagare är begränsad i sin juridiska egenskap krävs samtycke från ett juridiskt ombud.
Alla personer och anställda hos arrangören, liksom deras familjemedlemmar, är inte berättigade att delta i tävlingen. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att utesluta personer från deltagande efter eget gottfinnande om det finns legitima skäl, till exempel:

(a) i händelse av manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen, (b) vid överträdelse av dessa villkor för deltagande, (c) i händelse av orättvist beteende eller (d) i händelse av falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.


4) Pris, anmälan och överföring av priset
Tävlingen inkluderar Google Chromecast 3 till ett värde av 429 SEK och en bokad insallationstjänst till ett värde av 499 SEK med RUT för en installationstjänst på plats i Berlin, München, Köln eller Dresden.

En jury tilldelar den mest kreativa kommentaren från alla korrekt postade inlägg. Det är upp till juryn att avgöra vilken kommentar som är den “mest kreativa”. Det avgör subjektivt såväl som innehåll, argumentation och så vidare.

Vinnarna kommer att informeras omgående via privat meddelande. Varje vinnare måste rapportera inom 48 timmar via e-post till support@techbuddy.se eller med privat meddelande på respektive kanal (Instagram / Facebook). Om en vinnare inte svarar inom denna period kan arrangören överföra priset till en annan deltagare.

Genom att delta accepterar deltagarna att deras kontonamn publiceras.
Priset delas ut genom leverans på arrangörens bekostnad uteslutande till vinnaren eller till vinnarens juridiska ombud. Utbyte, upphämtning och kontant betalning av priset är inte möjligt.
Kostnaderna för att hävda priset (resor etc.) kommer att bäras av vinnaren.

5) Tidig avslutning av tävlingen
Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta tävlingen när som helst utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Arrangören använder detta alternativ särskilt om det av tekniska skäl (t.ex. virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran och / eller mjukvaran) eller av juridiska skäl inte kan garanteras korrekt genomförande av tävlingen. Om en sådan uppsägning orsakas av en deltagares beteende kan arrangören kräva tillbaka den skada som denna person har orsakat.

6) Dataskydd
För att delta i tävlingen är det nödvändigt att lämna personuppgifter. Deltagaren försäkrar att den personliga informationen som han tillhandahåller, särskilt förnamn, efternamn, adress och e-postadress är sanningsenlig och korrekt.

Arrangören påpekar att alla personliga uppgifter om deltagaren varken överförs till tredje part eller görs tillgängliga för dem för användning.

Alla e-postadresser och deltagarnas frivilliga uppgifter registreras och sparas exklusivt för att bestämma vinsterna. All information raderas senast 30 dagar efter tävlingens slut. Deltagarna har rätt till lagstadgade rättigheter till information, ändrings- och annulleringsrättigheter.

7) Återkallande
Deltagaren kan när som helst avbryta sin registreringsinformation genom att skicka en återkallelse på support@techbudy.se och därmed dra sig tillbaka från deltagandet.

8) Ansvar
Anspråk på grund av eventuella väsentliga och / eller juridiska brister i priserna som doneras av prissponsorerna ska göras uteslutande mot dem.
Arrangören är inte ansvarig för insolvens hos en prissponsor eller de konsekvenser som detta medför för genomförandet av tävlingen.

9) Kontakt, tillämplig lag
Tävlingen genomförs av TechBuddy AB. Om du har några frågor eller klagomål, vänligen kontakta support@techbuddy.se eller 010 17 77 307.
Arrangörstävlingen omfattas uteslutande av Svensk lag. Domarnas beslut är slutgiltigt.

10) Avskiljningsklausul
Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande är eller blir ineffektiv helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av dessa villkor för deltagande.

TechBuddy-teamet önskar lycka till och framgång!