FAKTURERINGSGUIDE

- Såhär fakturerar du -


När du fakturerar dina arbetade timmar gör du det via Cool Company.

Första timmen fakturerar du en högre timersättning för att täcka kort för- och efterarbete samt eventuella resekostnader. Du fakturerar då 350 kr. Efter första timmen fakturerar du timersättningen som ligger på 210 kr för varje timme. Denna timersättning motsvarar en timlön på 150 kr. Du fakturerar högre än 150kr för att TechBuddy står för de sociala avgifterna samt den avgift som Cool Company tar ut för varje faktura. Därefter betalas skatt av dig som TechBuddy likt en traditionell timlön. Det sköts dock via Cool Company och är inget som du aktivt behöver sköta själv.

FÖRSTA GÅNGEN

När du blir medlem på Cool Company lägger du också in TechBuddy som en kund till dig. Detta behöver du endast göra en gång. Du ser i videon ovan exakt hur du går tillväga. Den information som du ska skriva in om TechBuddy är:

Företagsnamn: TechBuddy AB  
Kundens kontaktperson: David Ovsepian  
E-post (beställare): jobb@techbuddy.se  
Organisationsnummer: 559024-4728  
Adress: Strandvägen 47, 114 56 Stockholm

Därefter sparar du den informationen så har du alltid den liggande till varje månad när det blivit dags att fakturera. 

LÖPANDE

För att du ska få din ersättning utbetalad till dig krävs det alltså att du varje månad fakturerar oss. Detta fungerar i princip som en vanlig timrapportering. Titta på videon ”Faktureringsguide-löpande” så ser du hur det går till och att det inte tar speciellt lång tid. 

När du valt att skapa en ny faktura är det 2 olika rader som behöver skrivas in:
1. Antal ”första timmar”: Så många timmar som har varit dina första timmar ute på uppdrag. Logiskt sett är det lika många som antal uppdrag du gjort under månaden. Här skriver du in 350 i á pris.
2. Resterande timmar: Resten av de timmarna du jobbat som inte är en första timme fakturerar du 210 i á pris.