TELIA - Trådlösa mottagare för tv från Telia

Syfte

Sidan beskriver de hårdvaror som används för trådlös överföring av tv från Telia. Här finner du hur hårdvaran fungerar och mer specifika detaljer om hur hårdvaran kan användas.

Information

TG233/234 och OWA0130 är enheter som används för att förstärka WiFi-räckvidden och för att flytta TV-sändningen trådlöst till TV-boxen.

 • TG233 är vår äldsta modell och är tämligen begränsad i prestanda och funktionalitet.
 • TG234 ersatte TG233. Bättre prestanda och möjlighet att använda som repeater.
 • OWA0130 ersatte TG234. Bättre prestanda + dual band. 

Begränsningar / Förutsättningar

 • Enheterna kan inte användas som TV-brygga och repeater samtidigt om kunden är kopplad utan en RGW
 • Enheterna  kan max användas med 5 st mottagare , d.v.s. totalt 6 enheter (1 sändare + 5 mottagare)
 • TG799vacXtream kan användas som sändarenhet till alla enheterna.
  • Samma begränsningar gäller d.v.s. max 5 st mottagarenheter. I detta fall behövs ingen sändarenhet och det räcker att kunden har en enhet.
  • När TG799vac Xtream används som sändarenhet behöver den ha WiFi-nätverket för 5GHz aktiverat (för TG233/234 som är single band 5GHz, OWA0130 är dualband. Default har routern båda nätverken påslagna)
 • Enheterna är kompatibla med varandra, man kan sammankoppla de olika modellerna utan problem.
 • Undantaget är vid användning av Repeaterläget, då kan inte TG233 användas.
 • LAN-portarna på baksidan av kan användas både för att ansluta TV-box(ar) och vanliga enheter (ex. dator). Detta gäller oavsett om enheternaanvänds som 'vanligt' eller som repeater
 • TG233 klarar 802.11n 5GHz. TG234 klarar 802.11ac 5GHz. OWA0130 klarar 802.11ac dualband.
 • Det går inte att kedjekoppla enheterna efter varandra i mesh. Det vill säga att en enhet kan aldrig agera som sändare och mottagare samtidigt.

  Repeaterfunktionalitet

Det går att koppla flera repeaters till samma sändare. t.ex. så kan du ha tre stycken mottagare TG234 enheter som alla är inställda på repeaterläget.
Som i sin tur är anslutna till en sändare som kan vara en TG799vac Xtreme eller TG234 enhet.

Knappar

Knapp Placering av knapp Beskrivning av funktion
Strömknapp  Baksidan av enhet Slår på / av strömmen på enheten
Funktionsväljare Baksidan av enhet Access Point:
Detta läge används när enheten ska fungera som en trådlös 5GHz accesspunkt. Ethernetporten ska i detta läge vara ansluten till en gateway.

Station:
Detta läge används när enheten ska fungera som en trådlös 5GHz klient. Ethernetporten ska i detta läge vara ansluten till en tv-box.

Auto:
När detta läge används så känner enheten automatisk av om den skall agera accesspunkt eller klient.

Repeater (finns endast på TG234):
Används då enheten skall agera repeater. Mer information om detta läge nedan.
WPS-knappen Framsida/toppen av enhet Används för att koppla ihop två enheter med varandra

Lampor

På TG233/TG234 står varje lampas funktion i klartext. PÅ OWA0130 finns enbart ikoner.

Märkning  Status lysdiod  Förklaring
Power  Grön - Lyser konstant

Släckt
Ström påslagen

Ström avslagen
 Access point Grön - Lyser konstant

Släckt
TG233 är i läge Access Point eller läge Repeater (TG234).

TG233 är i läge Station.
 Wireless* Grön - Lyser konstant

Grön - Blinkar

Släckt
Ansluten till annan enhet

Ansluten till annan enhet och överför data

WLAN avaktiverat, inte ansluten till annan enhet
Link Quality Grön - Lyser konstant

Orange - Lyser konstant

Röd - Lyser konstant
Kvalitén på anslutningen är optimal

Kvalitén på anslutningen är normal

Kvalitén på anslutngen är dålig
 WPS** Grön - Lyser konstant

Orange - Blinkar

Röd - Blinkar snabbt

Röd - Blinkar långsamt

Släckt
WPS registreringen lyckades

WPS registrering pågår

Ingen "Station" eller "Access point" har hittats

Mer än en "Station"eller "Access point" har hittats

WPS inaktiverat
 Ethernet portar Grön - Lyser konstant

Grön - Blinkar
Enhet är ansluten till uttaget

Enhet är ansluten till uttaget och skickar/tar emot data

*OWA0130 har varsin lampa för respektive nätverk, dvs 2.4 och 5 GHz
** WPS lampan slocknar efter några sekunder när synkningsförsök har skett.


Inkoppling

Instruktioner för hur man ansluter enheterna finns på www.telia.se/tradlostv.
Vi har även tagit fram förslag på hur du bör koppla in enheterna som du kan se nedan. Generellt ska enheterna kunna sättas i AUTO och automatiskt upprätta en anslutning. De förslag som presenteras här är för väldigt specifika fall där man behöver felsöka djupare eller vid undantagshantering.

OBS! Om kund har TG799 Xtream måste den specifika instruktionen för denna hårdvara följas! Om kund försöker koppla en sändarenhet till routern och para denna med en mottagare så uppstår sannolikt bildstörningar. Kunder som haft konfigurationen VAC-sändare-mottagare behöver alltså revidera sin inkoppling vid uppgradering av router.

Koppla enheterna trådlöst till en TV

Sändare inställd som Mottagare inställd som
TG23x/OWA0130 - Access Point TG23x/OWA0130 - Station

Steg1:
Koppla TG23X/OWA0130-enheten som är inställd på Access Point till en av RGWs gula portar. Koppla sedan på ström till enheten.

Steg2:
Den andra TG23XOWA0130-enheten, inställd på Station, kopplas till TV-boxen. Koppla sedan på ström till enheten.

*VÄNTA* Vänta ca 30-60 sekunder på att enheterna startar upp

Steg3: 
Gå tillbaka till enheten som är inkopplad till RGW och tryck på WPS knappen.
Gå sedan till enheten som är inkopplad till TV-boxen och tryck på WPS-knappen.
När enheterna har hittat varandra så lyser WPS-knappen med grönt sken i några sekunder.

Koppla enheterna till en TV-box och använd enheterna som repeaters samtidigt (ej TG233)

Sändare inställd som Mottagare inställd som
 TG234/OWA0130 - Station  TG234/OWA0130 - Repeater

Steg1:
Koppla en av de två enheterna till en av RGWs gula portar. Koppla sedan på ström till enheten.

Steg2:
Den andra enheten kopplas in till TV-boxen. Koppla sedan på ström till enheten.

*VÄNTA* Vänta ca 30-60 sekunder på att enheterna startar upp

Steg3: 
Gå tillbaka till enheten som är inkopplad till RGW och tryck på WPS knappen.
Gå sedan till enheten som är inkopplad till TV-boxen och tryck på WPS-knappen.
När enheterna har hittat varandra så lyser WPS-knappen med grönt sken i några sekunder.

Steg4:
Den enhet som är kopplad till TV-boxen börjar även att sända ut SSID (nätverksnamnet) som kommer från RGWn.

Koppla enheterna med TG799vacXtream som sändare

Sändare inställd som Mottagare inställd som
 TG799vac Xtream  TG233 - Station
TG234/OWA0130 - Station/Repeater

Steg1:
Se till att TG/OWA-enheten har ström. Tryck sedan på WPS-knappen på TG799vacXtream.

Steg2: 
Tryck på WPS-knappen på TG/OWA-enheten och vänta på att enheterna har hittat varandra. Då lyser WPS-knappen med grönt sken i några sekunder.


Reset av enhet

TG233/234:

TG233/234:

OWA0130

OWA0130

Reset funktionen kan användas i felsökningssyfte och för att återställa enheterna till fabriksinställningar.
När du utför återställningen så ska det göras på båda enheterna (undantag om kund har RGW som agerar sändare och endast har en enhet)

Utförs enligt följande:

 1. Se till att enheten är påslagen
 2. Tryck in reset-knappen med en penna eller annat spetsigt föremål i 7 sekunder först på sändaren och sedan på mottagaren
 3. Enheterna startar om sig efter att reset-knappen blivit intryckt
 4. När enheterna startat upp så behöver du använda dig av WPS-knappen på respektive enhet för att dem ska synka ihop igen

Tekniska specifikationer

Enhet Technicolor TG233
 Mått  135 Höjd x 45 Bredd x 180 Längd/mm
 Färg   Svart framsida, Vit baksida
 WiFi  Max överföringshastighet - 600 Mbp/s
5 GHz - (4x4 antenner) IEEE 802.11n
 Stöd för accesstyper  Fiber / Koppar / Stadsnät
 Ethernet portar  1 Eth-port finns på enheten
Klarar av: 10/100/1000 Gigabit
Ethernet (RJ-45)
 Strömmatning   100 - 240 VAC 
(switched mode power supply)
Enhet Technicolor TG234
 Mått   135 Höjd x 45 Bredd x 180 Längd/mm
 Färg    Svart framsida, Vit baksida
 WiFi  Max överföringshastighet - 1600 Mbp/s
5 GHz - (4x4 antenner) IEEE 802.11ac
 Stöd för accesstyper  Fiber / Koppar / Stadsnät
 Ethernet portar  2 Eth-port finns på enheten
Klarar av: 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet (RJ-45)
 Strömmatning    100 - 240 VAC 
(switched mode power supply)
Enhet Technicolor OWA0130
 Mått    -
 Färg  Vit
 WiFi  Max överföringshastighet - 1600 Mbp/s
Dualband
5 GHz - (4x4 antenner) IEEE 802.11ac
2.4 GHz - (2x2 antenner) IEEE 802.11n
 Stöd för accesstyper  Fiber / Koppar / Stadsnät
 Ethernet portar  2 Eth-port finns på enheten
Klarar av: 10/100/1000 Gigabit 
Ethernet (RJ-45)
 Strömmatning   100 - 240 VAC 
(switched mode power supply)

Produktförpacknings innehåll

I paketet som kunden tar emot finns följande:

 • Technicolor-enhet
 • 1 st Nätverkskabel
 • Strömadapter

Serviceinformation

Utbyte av Technicolors enheter erbjuds endast via centrallagret. 
D.v.s. förskottsutbyte genom butik är inte möjligt.

 • Support konstaterar att Technicolorenhet är trasig och behöver bytas
 • Support kontrollerar att produkten omfattas av garantin
 • Support lägger in order för byte via ****** under Förskottsutbyte. OBS Enstycksutbyte av enhet
 • Om order inkommer före kl 15:00 skickas en utbytesenhet, strömförsörjningsenhet samt returssedel från centrallagret till kunden samma dag som felamälan görs
 • Inkommer ordern efter 15.00 skickas utbytesenheten, strömförsörjningsenheten och retursedel påföljande arbetsdag
 • Kund får ersättningsprodukten hemskickad och sänder därefter in den trasiga produkten till centrallagret i samma emballage som utbytesenheten levererades i