Telia

Telias tjänst heter Personlig Tekniker Hemma. Här hjälper vi deras kunder med allt som har med teknik att göra, precis som vanlig helt enkelt. För att kunna ta på sig Teliauppdrag krävs det att du genomgår den separata utbildningen. När du gjort det och är godkänd kommer Teliauppdrag att börja synas för dig i appen.

Gör utbildningen här
Redan gjort utbildningen? Ladda ner materialet här.

Digital Inn