TechBuddy AB, org. nr. 556761-4606, nedan kallat TechBuddy, säljer teknisk support till privatpersoner och företag i Sverige. “Kunden” defineras som den andre part som TechBuddy sluter detta avtal med.

Ansökan om RUT-Avdrag från en kund sker i samband med bokning av ett uppdrag. Detta avtal gör ingen ändring i arbetsavtalet mellan TechBuddy och kunden.

RUT-avdraget täcker tjänster som görs i kundens hem och avser ett prisavdrag på 50%

Skatteverket har rätt att avslå våra förfrågningar i fallet där kunden är under 65 och har brukat RUT-avdraget av 25.000:- eller mer det året som utförandet skedde eller är över 65 och har brukat RUT-avdraget av 50.000:- eller mer det året som utförandet skedde. RUT-Avdraget omfattar enbart tjänstekostnaden och inte administrativa kostnader eller tilläggskostnader. RUT-avdraget är enbart giltigt i ett hushåll du bor i eller använder som fritidshus. Avdraget gäller även i hushåll kundens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

TechBuddy använder sig av fakturamodellen och förbehåller sig därmed rätten att vid avslag från skatteverket retroaktivt fakturera kunden den resterande summan av den eventuella uteblivna prisreduktionen vid avslag.